Lad os sikre den gode stemning i de danske havne - Se hvor hurtigt du må sejle

Københavns Havn

Det er fantastisk at vi kan have husbåde, speedbåde, små joller, kajakker og badende lige ved siden af hinanden i Københavns Havn. Den mangfoldige brug af vandet er helt unikt for en storby. Det skønne miljø i de danske havne er generelt noget vi skal værne om og det kræver, at os der bruger havnene, er med til at sikre at alle føler sig trygge.

Der er på det sidste kommet større fokus på at folk sejler for hurtigt i havnene, og det er en god mulighed for lige at få det på det rene hvor hurtigt man må sejle hvor. Det er nemlig ikke helt enkelt at vide hvad hastighedsbegrænsningen er, hvor man kan se det, eller for den sags skyld hvorfor det er vigtigt at sejle så utroligt langsomt, som man skal. Derfor har vi lavet en lille guide til reglerne for hastighed i havnene, og hvad vi som motorbåd sejlere kan gøre for at vores havne er et rart sted for alle.

Man bliver nemt revet med

Suget i maven når man gasser op på vej ud af havnen og bliver kastet tilbage i sædet eller må gribe ud efter rælingen for at holde balancen. Vandsprøjt i ansigtet og båden der banker let mod bølgerne kan være den største frihedsfølelse.

Man kan føle sig som den eneste i verden. Der er måske en lille jolle 20-30 m væk og lidt længere henne en kajak men der er vel rigeligt med plads? Sådan kan det særlig se ud når man sammenligner med virvaret af biler og cykler inde i byen. Så hvad er problemet? Jo selvom det ligner der er plads nok, skal der ikke særligt meget fart til, før man sætter hele havnen i bølgegang. Jollen begynder at tippe så ægteparret, der sidder i den, bliver bange for at de kæntrer. Kvinden i kajakken må stoppe op for at holde balancen. Det svarer lidt til, at man kører forbi Banegården i …rhus og sætter både vejbanen og fortorvet i bevægelse.

En god tommelfingerregel er at €œhalen” efter båden eller hækbølgen som det hedder, skal være så lille at den ikke generer andre - også selvom den grænse ligger under den officielle hastighedsgrænse.

Men hvad er reglerne?

Det afhænger både af havnen, og hvor i havnen man er. I Københavns havn er det for eksempel 6 knob i de store løb og 4 knob i kanalerne.

Her er hastighedsbegrænsningerne for 6 udvalgte steder. Kig altid efter skiltning og spørg dig omkring, hvis du ikke kan se det.

  • Københavns Havn: 4 knob i kanaler, bassiner og sideløb og 6 knob i Kalkbrænderiløbet, Lynetteløbet, Hovedløbet og Sluseløbet
  • Roskilde Havn: I hele Roskilde Fjord gælder at man ikke må plane nærmere end 200 m fra kysten og der er en maks hastighed på 8 knob ud over det
  • Helsingør Havn: I lystbådehavnen er det 3 knob i yderhavnen og 2 knob i Inderhavnen
  • Aarhus Havn har en begrænsning på 3 knob og her samt området omkring må du ikke sejle planende indenfor 300 m af kysten
  • Silkeborg søerne har en begrænsning på 5 knob i indsnævringer og 8 knob generelt.
  • I Juelsminde Havn må du sejle maks 3 knob

Mål din hastighed

Det er ikke alle både, der har en hastighedsmåler, eller også kan måleren ikke altid måle de lave hastigheder man sejler med i havnen. Du kan downloade en GPS hastighedsmåler app til din telefon (søg på dét eller speedometer/speed tracker i App Store), så du altid har styr på din fart i havnen.

Hvad er et knob?

En anden faktor der kan gøre det besværligt at holde styr på farten, er denne mærkelige måleenhed. Det er lidt ligesom når man rejser til et nyt land og de første dage strør om sig med den fremmede valuta, som var det matadorpenge. På samme måde siger det dig måske ikke så meget, at du sejler 7 knob - 7 er vel et lille tal?

Et knob betegner antal af sømil i timen. Ordet kommer af at man før i tiden, når man skulle måle et sejlskibs fart, kastede et bræt i vandet fra skibet og talte antallet af målsatte knuder som brættet kunne trække ud af en rulle torv på en bestemt tid.

1 knob svarer til 1,85 km/t så 2 knob er 3.7 km/t, 4 knob er 7,41 km/t og 6 knob er 11,11 km/t

Du må altså ikke sejle hurtigere i Københavns Havn end hvad der svarer til mellem en god powerwalk (4 knob) og et løbetempo (6 knob). I Helsingør Havn er vi nede i samme hastighed som en 80-årig, der ikke har travlt.

Tag ansvar

Mange der sejler for hurtigt i havnene gør det ikke nødvendigvis med vilje, eller er ikke bevidste om at de generer folk. Derfor, hvis du møder en motorbåd i havnen, der sejler for stærkt, sejl op til dem og mind dem om at sætte farten ned. Det kan være svært men virker nok noget bedre, at det er en motorbåd ejer gør det, end at det bliver råbt fra kajen eller at politiet skal blandes ind i det.

Gas ned og nyd roen (indtil du er på åbent hav)

I bedste fald giver for hurtigt sejlads i havnen ubehag for de nærmeste både og badende - i værste fald kan det ende rigtig galt. Havnene er, særligt om sommeren, fuld af mange mindre og bløde sejlere hvilket kræver, at der er tid til at stoppe for en zigzaggende GoBoat eller en fuld gymnasieelev, der har besluttet sig for at svømme fra den ene kaj til den anden.

Om det handler om sikkerhed eller hensyn kan motorbåde der sejler for hurtigt skabe utryghed i havnen. Det er både ærgerligt at sætte de fantastiske havnemiljøer vi har på spil, og så kan det skabe en dårlig stemning omkring motorbåde, og i sidste ende gøre det mere besværligt at være motorbådsejer.

Så vent med at give den gas til I kommer ud af havnen og nyd den afslappede havnestemning indtil da. Vi ses på vandet!